Българска зеленчукова продукция ще има по празниците на пазара и това ще свали цените за потребителите. Можете да я усетите по вкуса”, заяви зеленчукопроизводителят с хидропонна оранжерия Иван Кабуров и допълни, че „лошото е, че това може да е последна година за много от земеделците, доставящи на пазара ранна продукция”.

ВСИЧКО ЗА КАМПАНИЯ 2023

Твърдението му се дължи на факта, че хидропонните оранжерии отпаднаха от субсидиите по обвързано подпомагане за следващия програмен период, а по думите му, както и по данни на Българската асоциация на производителите на оранжерийна продукция (БАПОП), те представляват около 70-80% от оранжерийното производство у нас.

Последното плащане по схемата за фермерите, ползващи тази иновативна технология, бе в края на март, когато целият сектор получи 8 530 717 лв. По груби сметки хидропонните оранжерии следва да са взели около 6 000 000 лв.

Тази сума може да се покрие от държавна помощ. След като ни премахват субсидията по обвързана подкрепа, нека приложат друг финансов инструмент. В противен случай ранната българска реколта на пазара е застрашена, а оттам и нормалната цена за потребителите, тъй като няма да има кой да отговори на вноса”, обяснява Кабуров.

Неговата първа реколта от домати ще излезе около Гергьовден, като производителят е диверсифицирал продажбите си, за да раздели и риска. Една част от продукцията му отива към веригите, друга – към борсите, а трета се изкупува от търговци, зареждащи обекти в страната. Себестойността на производството в хидропонните оранжерии се увеличи сериозно през последните години, а орязването на субсидии за сектора допълнително притесни производителите.

Те така и не разбраха на какво основание са изхвърлени от обвързаното с производството подпомагане.

Написали сме редица писма до агроминистерство, но отговор нямаме”, припомня Иван Кабуров. На разяснителните срещи по новия програмен период хидропонните оранжерии не са получили, получиха по думите им, удовлетворителен отговор за разписаните по схемата условия и от директора на дирекция „Директни плащания” към Министерството на земеделието” Аделина Стоянова.

"Правителства и министри постоянно се сменят, но ние искаме г-жа Аделина Стоянова, в качеството си на експерт, да поеме отговорност за изхвърлянето ни от обвързаната подкрепа и да приложи документите, които налагат така разписаната схема за следващия програмен период. Нейните действия зачеркват важно звено в българското зеленчукопроизводство, което е икономически значимо, инвестирало много в модернизация и е гарант за продоволствената сигурност. Ние, производителите, искаме да се осветлят причините защо целенасочено се съсипва модерното оранжерийно производство.

Има ли намеса на търговци, внасящи от Турция и Нидерландия?

Доскоро цената на домата беше с 30-40%, до 50% по-висока, излезе българската продукция и цената веднага падна. При отлив на 80% от оранжерийните производители, и то точно тези, осигуряващи ранната продукция на пазара, какво ще стане с вносните цени? – Ще продължава страната ни да внася евтина продукция от Турция, но когато няма българска на пазара, вносната ще държи висока цена, така някои ще спечелят доста за сметка на българските производители и потребители, казва за финал Иван Кабуров.