Областният управител в Добрич д-р Маргарита Новоселска разпореди мерки за пожарна безопасност по време на жътвената кампания. В осемте общини и във всички кметства в областта се въвежда денонощни телефонни дежурства. Общинските администрации и всички институции, ангажирани с дейността по предотвратяване на пожари, трябва да създадат необходимата организация по места и да координират действията си, гласи издадената заповед на областния управител. Всички земеделски кооперации, фирми и частни земеделски стопани са задължени да създадат условия за нормално прибиране на реколтата. 
[news]
Едно от задълженията на земеделските производители е да определят отговорници по опазване на посевите, зърното и фуражите. Необходими са ежедневни прегледи за техническото и противопожарно състояние на машините и съоръженията, гласи заповедта на областния управител. 
 
Преди да започнат жътвата, зърнопроизводителите трябва писмено да уведомят местните противопожарни служби за прибиране на зърното от площи над 100 декара. 
 
Житните масиви трябва да са парцелирани на участъци, не по-големи от 1000 декара, с 10-метрови противозащитни ивици. Пшеничните полета, които се намират край горски насаждения, сметища, дерета, мачтови трафопостове и др., трябва да бъдат разжънати в ивици, не по-малки от 6 метра широки. А ако масивът се намира до бензиностанции, магистрални газопроводи и петролопроводи, ивицата трябва да е с широчина 10 метра. 
 
Край житните масиви трябва да се поставят на видни места указателни табели, забраняващи пушенето и паленето на огън. В случай на пожар, ръководствата на фирми и земеделски кооперации са длъжни да предоставят наличната си техника за гасене на пламъците при поискване от противопожарните служби. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!