Почти двойно ще се плаща за някой от услугите на Центъра за оценка на риска по агрохранителната верига, свързани с продукти за растителна защита и активни вещества. Това ще стане след като бъдат изменени тарифите, които не са актуализирани от приемането им през 2016 г. 

Четете още: Проблемите със СЕУ продължават. Новият софтуер ядосва фермери

 

В раздела на таксите за извършване на дейности по одобряване, подновяване и преразглеждане на одобрението на активни вещества, антидоти и синергисти са едни от най-сериозните промени. 

За извършване на дейности по одобряване на активно вещество, антидот и синергист, когато страната ни е докладчик, таксата за допустимост на заявлението, за всяка област на оценка става 1 500 лева, вместо досегашните 650 лева. лева. 

За извършване на оценка с доклад за оценка, за всяка област на оценка, таксата скача от 24 700 на 40 180 лева. 

За извършване на оценка на потвърждаваща информация, посочена в чл. 6, буква „е“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009 таксата става 13 800 лева, вместо досегашните 7600 лева. 

Когато се прави оценка на идентичност или еквивалентност на източник на производство на активно вещество, антидот и синергист съгласно чл. 38 от Регламент (EO) № 1107/2009 или при промяна на производствения процес се заплаща такса, за всеки източник 11 000 лева. Това е най-сериозната промяна, тъй като тази тарифата досега е била 2500 лева, а увеличението е над 4 пъти. 

За извършване на оценка с доклад за оценка при промяна на максимално допустима граница на остатъчно вещество (одобрено активно вещество) ще се заплаща такса от 17 000 лева, вместо настоящите 9 200 лева. 

От доклада на министър Тахов става ясно, че с проекта се предлага да се въведе нова такса  - за извършване на оценка с доклад за оценка за разрешаване пускането на пазара и употреба на продукт за растителна защита, разрешен в друга държава членка по реда на чл. 40, параграф 1, буква „б“ от Регламент (ЕО) № 1107/2009. Нейният размер ще бъде 3 400 лева.

Общественото обсъждане на проекта за нови тарифи ще продължи до 11 юли. 

С всички предложени промени може да се запознаете ТУК.