Въвеждане на 16 различни схеми за обвързана подкрепа. Това предлага проект на наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания.
 
 
С проекта се предлагат промени в действащото законодателство в областта на директната подкрепа, и по-конкретно в наредбите, определящи условията за допустимост и правилата за прилагане на схемите за обвързано с производството подпомагане. 
 
Припомняме, че промените в схемите бяха представени пред бранша през месец юли 2018 г. В последствие беше създадена работна група и предложението за промяна беше изпратено към Европейската комисия (ЕК) на 1 август 2018 г. Същото ще влезе в сила от Кампания 2019 по директни плащания.
 
Най-интересната част от наредбата е предложението за въвеждане на нови схеми за обвързана подкрепа. От проекта става ясно, че през Кампания 2019 ще се прилагат следните схеми за обвързано с производството подпомагане:
 
 - схема за обвързано подпомагане за млечни крави;
 - схема за обвързано подпомагане за млечни крави под селекционен контрол;
 - схема за обвързано подпомагане за млечни крави в планински райони (5 – 9 животни);
 - схема за обвързано подпомагане за месодайни крави и/или юници;
 - схема за обвързано подпомагане за месодайни крави под селекционен контрол;
 - схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки в планински райони (10 – 49 животни);
 - схема за обвързано подпомагане за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;
 - схема за обвързано подпомагане за биволи;
 - схема за обвързано подпомагане за плодове (основна група);
 - схема за обвързано подпомагане за плодове (сливи и десертно грозде);
 - схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (домати, краставици, корнишони и патладжан);
- схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (пипер); 
- схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (картофи, лук и чесън);
- схема за обвързано подпомагане за зеленчуци (моркови, зеле, дини и пъпеши);
- схема за обвързано подпомагане за оранжерийни зеленчуци;
- схема  за обвързано подпомагане за протеинови култури.
 
Проектът на наредба е качен за обществено обсъждане, което продължава до 17 февруари 2019 г.