Има искане от страна на неправителствени организации в агросектора субсидиите за обвързана подкрепа за животни да се дават срещу доказване на реализирана продукция. Това съобщи на семинар на Фермер.БГ в Сливен Силвия Василева от Дирекция Животновъдство в Земеделското министерство. 
 
„Има държави, които прилагат такова подпомагане – те имат базова млечност, нагоре от която подпомагат, но има и такива държави, които са се ориентирали към подпомагане само на едсри преживни животни само в планински и необлагодетелствани райони“, обясни експертът.

 
По думите на Василева, ако подпомагането се базира на млечна продуктивност, трябва да си зададем въпроса доколко бихме били полезни на всички животновъди. По даннни на Агростатистика за 2014 г. средната млечност в говедовъдството е 3 624 л. 
 
Дебатът за промяна в схемите за обвързано подпомагане ще се проведе в края на 2016 г. 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!