Председателят на Комисията по бюджет и финанси Менда Стоянова и група депутати предлагат промени в прилагането на държавната помощ за  преотстъпване на корпоративния данък за земеделските производители. 
 
60% от корпоративния данък върху печалбата от дейностите по производство на непреработена растителна и животинска продукция се преотстъпват на земеделски стопани при условие, че преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. 
 
С промените депутатите предлагат да има изискване стойността на всеки един от тези активи, в които се инвестира преотстъпеният данък, да не надвишава 500 000 евро, пише Страндарт. В мотивите към законопроекта се посочва, че промените се правят, за да изпълним правилата за държавната помощ в ЕС. Ако Европейската комисия одобри тази държавна помощ до 31 март, данъчното облекчение ще може да се приложи и за печалбата от 2014 г.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!