От днес започват одитните проверки на министерствата, в изпълнение на една от приоритетните икономически мерки на правителството. Това съобщиха от Министерството на финансите.

 

[news]

 

Проверките ще включват извършване на одит на първостепенните разпоредители с бюджетни средства за направените от тях разходи и поетите финансови задължения и ангажименти, както и анализ на съответствието им със Закона за бюджета и последващото влияние върху бюджетните параметри, включително върху дефицита на начислена основа.

 

Одитите ще се извършат от звената за вътрешен одит на съответните ведомства, като същевременно по разпореждане на министъра на финансите контролни органи на АДФИ ще извършват и финансови инспекции. Одитните проверки се координират от заместник-министъра на финансите Теменужка Петкова.

 

Проверките ще продължат до 25 август, а в края на месеца ще бъде готов обобщен доклад за всички проверки.

 

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!