Зърнопроизводството е един от основните отрасли в селското стопанство и изключително важен за страната ни. Освен навременното и качествено прибиране на реколтата, от особено значение е и правилното съхранение на суровината след това. Често доста подценявана, именно тази стъпка гарантира успех.
 
 
Същност
Зърното е хранителен продукт. От съществено значение за дълготрайното му съхранение са два фактора - температура и влажност. По време на съхранението му, неговата влажност и температура се увеличават. В следствие на това, при зърното от царевица се увеличават микроорганизмите в него. За да се избегне развитието на тези микроорганизми е необходимо да се поддържат ниска влажност и ниска температура на съхранение. Складовия часовник показва колко дълго може да се съхранява зърното.
 
Например: зърно с влажност 14% и температура 10 градуса може да се съхранява повече от 256 дни. Обемът на въздуха, който трябва да се вкарва в мястото на съхранение зависи от това какво трябва да се постигне с него. В практиката е установено следното:
 
Температурата на въвеждания въздух трябва да е с около 5 градуса по-ниска от температурата на зърното. Въздушната влажност на въвеждания въздух не трябва да превишава 65%. Най-добре е зърното да се вентилира през летните нощи, когато температурата и влагата позволяват.
 
Това може да стане по различни начини. Днес ви представяме някои от тях.
 
- Най-иновативните
Това е иновативна технология за вентилация с телескопични тръби. Те могат да се поставят впоследствие във всяко складово помещение. Тръбите се изваждат от телескопичната им конструкция преди да започнете товаренето на зърното, за да не се повредят при работата с челния товарач.
 
 
Системата революционизира процесите на вентилация на съхранявано в плоски складове зърно. Тя комбинира предимствата на полукръглите канали (висок въздушен поток и лесно почистване) с тези на подподовата вентилация (лесно изпразване на клетките за съхранение, без да се поврежда вентилационната система, при свободно напречно пространство по цялата дължина).
Другото интересно при тръбите е, че те са напълно приложими, както за зърно и рапица, така и за лук и картофи. Тръбите могат да се монтират във всеки склад с плоско дъно, с ширина от 5 до 30 метра.
 
 
- Най-достъпните
Друг вариант са системите за подподова вентилация. Това е един от най-достъпните варианти. Системите за подподова вентилация се състоят от полукръгъл канал и решетка. Съществено важно е, че повърхността на пода трябва да е по-висока от решетката, така че греблото на товарача да може свободно да се движи по земята. Предлаганите решетки на каналите са много различни видове. Предимствата при този тип вентилация е, че се предлагат различни типове решетки в зависимост от нуждите, голяма площ на вентилация, голям дебит на въздушния поток, благодарение на височината на канала – до 500 мм. Максимално натоварване на колело върху решетката 7 или 16 тона.
 
 
 
- Най-разпространените
Вентилационните системи с полутръби са най-разпространеният начин за вентилиране. Тази система се състои от полукръгли вентилационни тръби, които предлагат за вентилиране на различни видове зърно, рапица, картофи, лук и дървен чипс. Полутръбите се нареждат последователно по пода на склада, след което се засипват със зърно. Подаването на въздух се извършва чрез мобилен или стационарен вентилатор, който е извън склада и при подходящи атмосферни условия вентилаторите трябва да се активират, за да започне необходимия процес. 
 
 
- Най-опростените
 

Вентилационни вертикални колони са най-опростеният вариант на вентилация. В горната част на колоната има монтиран вентилатор, като въздуха се засмуква и се движи отдолу и нагоре. Засмуканият въздух преминава през зърното и навлиза през външната страна на тръбата с отвори, която е разположена в долната част на вентилационната колона. Навлезлият в тръбата засмукан топъл въздух се извежда над зърното. Вентилационните колони са лесни за позициониране, благодарение на широката си основа. Тяхната височина може да се регулира, чрез телескопична тръба и налични удължители. Един вентилатор може да се използва за няколко вентилационни колони.

 

Вентилационните сонди са също с опростено функциониране за вентилация на зърно, с което се предотвратява неговото запарване. Вентилационната сонда има ръкохватки, с които лесно се забива в зърното. Така тя може прецизно да се позиционира за получаване на оптимална ефективност. Вентилаторът лесно се закрепва към сондата, чрез стягаща скоба. Предимствата при тези системи са, че има възможност за нагнетяване или засмукване на въздух, опростена и бърза вентилация, вентилиране на точно определени места.