Правилното и пълноценното хранене е основа за повишаване и подобряване продуктивните качества на овцете. Ако храненето не е балансирано, последствието е  ниска продуктивност на животните и невъзможност де се реализират генетичните им заложби.
 
Млечността при овцете е наследствено обусловена и се характеризира като индивидуален белег, който е пряко зависим от храненето, не само през лактационния период, но и през последните два месеца от бременността. Преживните животни имат сложен стомах, при което видът, качеството и количеството на използваните фуражи, е от значение при тяхното изхранване, особено през есенно-зимния период, което при овцете съвпада с последните 2 месеца от бременността и първите месеци на лактация. 
[news]
През месеците ноември и декември овцете все още се изкарват на паша, но приетото количество трева, не може да покрие техните нужди от енергия и хранителни вещества, необходими не само за поддържане на живот, но и за растеж на приплода. Причината овцете да не успяват при паша да покрият нуждите си от енергия и хранителни вещества са: че през този период пасищната трева е с ниска хранителна стойност, защото се увеличава делът на трудно смилаемите влакнини. Освен това животните прекарват по-малко време на пасището – изкарват се по-късно (заради евентуалните слани през тези месеци) и се прибират по-рано (заради  скъсяване светлата част на денонощието). Успоредно с това плодът в утробата на майката започва значително да нараства, с което се увеличават и нуждите от енергия и хранителни вещества за майката. 
 
Подхранването на овцете през период на бременност е задължително, ако целта е достигане на високи продуктивни показатели. Използваните фуражи през този период са основно ливадно сено и зърнени фуражи, но това не е достатъчно, за да се покрият нуждите на животното. Налага се корекция на дажбата от четвъртия месец на бременността, като се прилага правилно и балансирано хранене. Фермерът трябва да следи оценката на телесното състояние на животните (ОТС), което е най-добрият ориентир за правилното хранене на животните. Показателят на OTC трябва да бъде в границите от 3,5 до 4 в последните седмици от бременността. При телесно състояние в посочените норми се гарантира раждането на здрави, жизнени и едри агнета и по-висока млечност в началото на лактацията. При ОТС над 4 през периода на бременността се получава затлъстяване на бременните животни и затруднено раждане. Ако ОТС е под 3 се раждат слаби, леки и нежизнени агнета, което може да е причина за висока смъртност в стадата. Недохранването на бременните животни оказва неблагоприятно влияние върху съдържанието на кафява мазнина в тялото на новородените агнета. Тя е важна, защото се използва от новороденото агнета при нужда от енергия и за предотвратяване на хипотермия.
 
Съдържането на протеин в дажбата е от изключително голямо значение, като се обръща внимание не само на количеството, а и на качеството му. Доставен чрез фуражите, протеинът се усвоява от организма и е важен не само за млякото, но и за месото, вълната и най-вече – за растежа и развитието на плода. Ако в дажбата не достига енергия, начинът е да се увеличи протеинът. Трябва да е с високо качество, за да се осигури достатъчно протеин, смилаем в червата. Такива фуражи са соевият и слънчогледовият шрот, продуктите на Wisan на основата на рапичен шрот, сухият спиртоварен остатък или комбинираните фуражи за сухостойни овце, които се предлагат от различни фуражни заводи.
 
Друг негативен ефект при недостиг на енергия в дажбата е появата на кетоза – бременните животни мобилизират телесните си резерви за покриване на нуждите си от енергия. Това отново може да се избегне с добавяне на достатъчно протеин – тогава животните не използват глюкозата, а аминокиселините, за да покрият нуждите при  растежа на плода. Включването на протеинови фуражи в дажбата, позволява да се намали делът на зърнените фуражи, като не се нарушава дейността на търбуха. 
 
Отглежданите у нас овце имат потенциал за висока млечност, което е доказано в много изследвания. Но поради недостатъчното и не балансирано и оскъдно хранене, то не може да се прояви. В почти всички овцеферми царевичният силаж заема голям процент от дажбите на животните, защото е най-евтиният енергиен фураж за преживните животни. Той обаче не може да задоволи нуждите на овцете от енергия и хранителни вещества след раждането. През първите месеци на лактация, качеството на протеина има решаваща роля върху млечната продуктивност. Той  трябва да е с високо съдържание на аминокиселината лизин. Протеинови фуражи с високо съдържание на лизин са соевият шрот, продуктите на Wisan на основата на преработен рапичен шрот и рапичният шрот.
 
Метионинът е другата аминокиселина, което е от значение за продуктивните и растящите животни. Тя се съдържа в слънчогледовия шрот, който успешно може да се комбинира със соев шрот, Wisan и рапичен шрот, което ще гарантира висок прираст при агнетата, висока млечност и реализация на генетичните заложби на овцете.
 
д-р Мирослав Симеонов, 
ХЛ-Топ Микс

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!