За четири години пратките с живи животни, минали през граничния пункт „Капитан Андреево“, са намалели с около 60 %, сочи статистика на БАБХ за периода 2017 – 2020 г.

Слънчогледът не отстъпва от високите си цени

През 2017 г. са проверени над 5300 пратки, а през 2020 г. те са над два пъти по-малко – около 2050. Драстично са намалели и докладвани до ЕК нарушения – от 190 през 2017 г. до едва 6 през 2020 г. Данните бяха представени при посещение у нас на Анкетната комисия за защитата на животните по време на транспортиране (ANIT) към ЕП.

По време на дискусията бяха обсъдени добри практики, като например намаляване на гъстотата на натоварените животни в превозното средство с 30% през летните месеци. 

Беше отчетено, че са необходими по-ясни правила относно снабдяването на изискването транспортните средства с достатъчно фураж. Към момента превозвачите следва да разполагат с фураж за изхранване на животните за цялото пътуване, вместо това превозвачът би могъл да предостави план за набавянето на фураж при нужда, включително на територията на трети държави.

Делегацията посети и пункт за почивка близо до „Капитан Андреево“, където дежурният ветеринарен лекар и обслужващият персонал обясниха подробно каква е процедурата по пристигането на пратка, разтоварването за 24-часова почивка и товаренето ѝ.