Асоциацията Растителнозащитна Индустрия България (АРИБ) и Центърът за кариерно развитие при  Аграрен Университет – Пловдив организираха представяне на добри практики за безопасна употреба на продукти за растителна защита за студентите от в АУ – Пловдив.
  
След представянето пред студенти и преподаватели се проведе демонстрация на лични предпазни средства и техники на прилагане на пестициди.  

 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!