Допълнителното преразпределително подпомагане да се отпуска за първите 30 ха на земеделските стопанства с максимален размер на стопанствата до 600 ха – това гласи моделът на интервенция, който Министерството на земеделието предлага да се прилага след 2023 г. 

34 млн. лв. ще се разпределят по ПНДЖ1 и ПНДЖ3

Допустими за подпомагане са земеделските стопани, които имат право на подпомагане по основната Схема за основно подпомагане на доходите – досегашната СЕПП.

От ресорното министерство вярват, че това „ще допринесе за балансирано разпределение на подпомагането на хектар между отделните групи земеделски стопани, като насочи приоритетно допълнително подпомагане на площ към малките и средни стопанства“. 

В постъпилите коментари от бранша мнение по въпроса за преразпределителното плащане са изказали само от Национална асоциация на младите фермери в България (НАМФБ). Те предлагат подпомагането да се отпуска за първите 60 ха на стопанства с максимален размер до 200 – 250 ха, което според тях е по-справедливият вариант.

Още в края на миналата година от ресорното ведомство бяха предложили интервенцията да бъде насочена към стопанства с размер до 500 ха, които да получават подпомагане за първите 30 ха. По-късно бе публикуван нов вариант на проекта на интервенция, където прагът се вдигна на 600 ха по предложение на Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ). Като аргумент тогава те посочиха: 

„Именно при по-малките и средните стопанства се наблюдава по-голям икономически ефект от разделяне на стопанството на няколко по-малки стопанства. Този факт в никой случай не допринася за балансирано разпределение на подпомагането на хектар и не постига по-висок преразпределителен ефект на подпомагането“, бе записано в официалното становище на НАЗ. 

В началото на февруари тази година последва ново обсъждане на заседание на Тематичната работна група. Тук отново браншът надигна глас.

„Кое наложи 500 ха от първия проект да станат 600 ха и защо не се прие предложението на приоритетните сектори за вдигане на допустимите ха (повече от 30 ха)?“, контрираха тогава от Национална овцевъдна и козевъдна асоциация (НОКА).

 

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Гледай напред" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от програма IMCAP на ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg