През тази година няма да има инвестиции в машинния парк. Никакви!. Това е категоричната позиция на Иван Йорданов, председател на Земеделската кооперация „Приморец” в село Тюленово, община Шабла.  

AgriTech Market 2021 идва! Включете се

Повод за решението е тежката стопанска година, през която сушата срина добивите от основните полски култури. В кооперацията отчитат 80-85% пропаднали посеви от пшеница.

За 12 месеца в региона са паднали сумарно 200 литра дъжд – количество, което е крайно недостатъчно. 

Това е поредна година със силно изразено засушаване в крайморската община. Въпреки това през 2019 г. в кооперацията успяват да заделят средства и да купят трактор. Сега обаче инвестициите в машинния парк изглеждат невъзможни.

„От 2013 г. всичко купуваме със собствени средства, изкарани след реализиране на реколтата – и зърнокомбайни, и трактори, и прикачен инвентар. В момента обаче ще спрем. Предложения има, има разбиране от страна на фирмите за селскостопанска техника. Те предлагат 5 до 7 годишен лизинг, но при това финансово състояние не виждам как ще се случи”, категоричен е Иван Йорданов.

В кооперацията се обработват 10 000 дка в четири землища. През последните 10-15 години е подновен на 90% машинният парк. Постепенно обаче техниката се амортизира и закупуването на нова ще става все по-належащо. 

„Никакви инвестиции няма да има в машини. Ще се опитаме да купим по-добри препарати и торове, за да подпомогнем пшеницата, която засяхме в невероятна суша. Все още няма грам валежи и не сме торили, тъй като всичко ще бъде хвърлено на вятъра. Чакаме дъжд след трудната сеитба!”, заяви Иван Йорданов.

В кооперацията в момента продават зърното от пшеница и слънчоглед, за да изплатят рента на собствениците на земя. Следващата стъпка е да се вземат на отложено плащане семена и препарати.