От тази година е разработена публична справка в Системата за електронни услуги (СЕУ), достъпна за всички. В нея могат да се видят парцелите за текущата кампания за директни плащания, които са попаднали в опожарен полигон, съобщи Александър Цветков от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ).

Готови ли сте? Стартират теренните проверки 

Идеята е всеки стопанин да може да провери дали част от негови парцели попадат в опожаряване. Дори му излиза предварително съобщение, че на тази земя, която той иска да очертае за текущата кампания, има локализиран пожар. Все пак ако желае, може да очертае, но ще бъде санкциониран“, предупреди Цветков.

Опожарените земеделски площи се считат за временно неподходящи за субсидиране по базовата схема за площ и се водят като недекларирани за съответната година. Налагат се също санкции, когато става дума за опожаряване на стърнища от зимни и пролетни култури със слята повърхност – пшеница, ръж, тритикале, овес, ечемик. 

„Това се отразява при проверката за кръстосано съответствие и се отбелязва като нарушение на Национален стандарт 6. Това означава, че се налага нова санкция, която се изчислява в процента на намаление. Той зависи от тежестта, степента и продължителността на установеното неспазване“, обясняват от Фонда за БНР.

Статистиката за 2020 г. сочи, че от пожари са засегнати над 130 земеделски стопани, като е обхваната площ от над 1800 хектара. Трудно е обаче да се установи дали фермерите са потърпевши или причинители. 

„При пожарите в горски територии трудно се установява причинителят. Най-често това за земеделски стопани, които почистват своите терени, пасища, мери и при небрежното боравене с огън той засяга и горски територии. Затова от миналата година на служителите на Изпълнителната агенция по горите е разпоредено при установяване на такива пожари да се уведомяват Областните агенции на ДФЗ“, коментира инженер Борад Шекиров от Агенцията по горите.

От своя страна, ДФЗ само установява площта и проверява дали тези опожарени терени съдържат стърнища от определени култури, които подлежат на проверка за кръстосано съответствие. Оттам нататък разчитат на районната служба по пожарна безопасност да установят защо и как е възникнал пожара.

Конкретно за това, каква част от санкциите включват пожарите, е по-трудно да се каже, понеже санкцията включва наказания за минали години, наддеклариране на парцели или неспазване по специфични мерки като „Агроекология“. 

„Накрая се получава една сума, която се приспада от общото заявление на кандидата за директни плащания. А ако тази сума мине определен процент, не се изплаща никаква субсидия“, разясни алгоритъма Александър Цветков.