Цените на руския зърнен пазар постепенно се понижават под натиска на новата реколта и очакваните богати добиви от района на Поволжието, където жътвата още не е навлязла в активна фаза, показват наблюденията на руския аналитичен център „СовЕкон“.
 
 
В европейската част на Русия средните цени на пшеницата с най-високо качество паднаха с 0,8 долара/тон до 145,2 долара/тон. При ечемика намалението е също с 0,8 долара/тон до равнище от 129,3 долара/тон. Посочените стойности са без ДДС.         
 
Експортните цени на руското зърно, като цяло, са стабилни. За седмица средната цена на пшеницата се понижи с 0,5 долара до 197 долара/тон (FOB дълбоководни пристанища). Ечемикът от новата реколта се задържа на равнище 189,5 долара/тон. 
 
На фона на сухото време продължава жътвата в Южна Русия. По данни на Министерството на селското стопанство на страната, до края на миналата седмица средният добив на пшеница е спаднал на годишна база с 16%. Отчетеното сега равнище е 389 кг/декар при 465 кг/декар по същото време на миналата година.
 
 
Още по-голямо е намалението при ечемика. Налице е спад с 19% на годишна база - от 459 кг/декар в началото на юли 2017 г. на 370 кг/декар сега. Жътвата обаче върви с ускорени темпове, които са рекордно високи за последните пет години. Пшеницата от 38 млн. декара вече е прибрана при едва 2,6 млн. декара година по-рано. Ожънатите площи с ечемик сега са 5,2 млн. декара, докато в началото на юли миналата година са били близо 3,5 млн. декара.
 
Независимо от бързото прибиране на новата реколта, цените падат с бавни темпове, отбелязват анализаторите от „СовЕкон“. В най-скоро време ще започне и активната жътвена кампания в Поволжието, където се очаква богата реколта. Това е причината наблюдателите да допускат и възможността за чувствително понижение на цените.