Представители от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) са обсъдили с превозвачи повишените изисквания за хуманно отношение при транспорт на живи животни на дълги разстояния.
 
 
„Дискутирано беше подобряването на прилагането на Регламент (ЕО) 1/2005 относно защитата на животни по време на транспортиране на всички етапи от веригата.  Обсъдени бяха мерки и бъдещи инициативи в отговор на предизвикателствата, които българските превозвачи срещат при транспорт на живи животни, когато крайната дестинация са страни извън Европейския съюз“, отбелязва съобщението от БАБХ.
 
Оттам припомниха, че отговорността за изпълнението на изискванията е на всеки оператор или превозвач на живи животни от държава членка на ЕС. Правилата трябва да се спазват от началната дестинация до мястото на разтоварване, както в рамките на ЕС, така и в трети страни.
 
„Всеки е отговорен“ - това е мотото на Европейската комисия при изпълнение на изискванията за хуманното отношение към животните по време на транспорт.
 
Темата „Хуманното отношение към животните по време на транспорт“ беше обсъждана детайлно на Конференцията по хуманно отношение към животните по време на транспорт на 24 април тази година в София - повече информация може да бъде открита тук https://bit.ly/2yaO2LS, допълниха от БАБХ.