Повече мляко се е преработвало в родните предприятия през 2020 г. Най-голям ръст на годишна база има при козето мляко – с 12%, сочат данните от отдел „Агростатистика“ на Земеделското министерство.

План ускорява работата на ДФЗ

Общото количество на добитото мляко у нас през изминалата година е 975 810 хил. литра. От тях 275 862 хил. литра са реализирани като директни продажби, собствена консумация и друга употреба в стопанствата.

Производителите и преработватели на директни доставки на малки количества суровини са пласирали 81 089 хил. литра сурово или преработено мляко, от което 68 854 хил. литра краве мляко (84.9%) и 8 588 хил. литра овче мляко (10.6%).

Продаденото сурово мляко директно на потребителите е 50 680 хил. литра, а преработеното мляко е 30 409 хил. литра. Произведени са 1 509 тона бяло саламурено сирене, 320 тона кашкавал, 4 526 тона кисели млека и други млечни продукти от тези стопанства.

През последните години се наблюдава постоянен ръст на общото количество преработено мляко у нас, сочат данните. За 2020 г. година общото количество е 717 млн. литра сурово мляко (включително доставено от държави членки на ЕС и внос от трети страни), което е ръст с 5% спрямо 2019 г. 

Основен дял заема кравето мляко. И през 2020 г. овчето мляко е на второ място по преработено количество (с дял от 3.5%), като бележи ръст от 7.8% на годишна база. Козето мляко заема трето място, но е с 12% повече спрямо 2019 г. При преработеното биволско мляко и смес, се отчита спад на годишна база от 6.3%. 

Преработените количества сурово мляко, доставени от държави членки на ЕС или внесени от трети страни, са почти 17 хил. тона общо. 

Увеличение се отчита при всички видове заквасени млека (общо 156 497 тона), като най-значително е при произведеното заквасено овче мляко или смес – с 26.9% и при биволско мляко – с 4.3%. 

Нараства производството на бяло саламурено сирене от краве мляко с 5.7%. При сирената най-висок ръст от 61.5% се отчита при сиренето, произведено от биволско или смесено мляко, а най-нисък (1.2%) при произведеното сирене от краве мляко, което заема най-голям дял (87.9%) от произведените сирена.

Увеличението на произведените количества кашкавал през 2020 г. е със 7.6% спрямо 2019 г. Производството на кашкавал от овче мляко бележи ръст през 2020 г. от 38.7%, а при кашкавала от други млека – от 67.4%. Най-голям дял заема кашкавалът, произведен от краве мляко – 91.8%. 

През 2020 г. общата стойност (без ДДС) на реализираните продукти от млекопреработвателните предприятия е 1.26 млрд. лева, което е с 10% повече спрямо 2019 г.

Вижте в таблицата производството по райони: