Общата селскостопанска политика (ОСП) на ЕС след 2020 г. трябва да засили подкрепата за организациите на производителите и да  увеличи тяхната пазарна сила.
 
 
Председателят на Комисията по земеделие и развитие на селските райони в Европейския парламент Чеслав Адам Шекерски заяви това в отговор за Фермер.БГ в края на тридневното посещение в България на делегация от ресорната комисия на Европарламента.
 
„Срещата ни с представители на български неправителствени организации в селското стопанство ясно показа, че трябва да подкрепяме сдруженията на производителите. А те от своя страна трябва да са по-организирани“, обясни председателят на комисията.
 
Като поляк Чеслав Шекерски сподели, че фермерите в Източна Европа още имат лоши спомени за времената, когато кооперирането е ставало принудително.  Сега обаче сдружаването на земеделските стопани е наложително за успешното им представяне на пазара и за защитата на интересите им като цяло.
 
„Концентрацията на земеделски земи ще продължи като явление в целия Европейски съюз“, коментира Чеслав Шекерски. 
 
Един от неблагоприятните ефекти от този процес е, че при голяма концентрация на площите се наблюдава развитие на монокултурно земеделие. В противовес се поставя въпросът за увеличеване на дела на обвързаната подкрепа в производството на плодове и зеленчуци и в животновъдството.
 
 
Мнението на Чеслав Шекерски е, че политиците ще трябва да бъдат внимателни, особено когато вземат трудното решение за таваните на плащанията в новия програмен период. Прилагането на досегашните тавани на плащанията е довело до това някои собственици изкуствено да разделят стопанствата си, за да заобиколят ограниченията. 
 
В продължение на три дни делегацията от Европейския парламент се запозна с опита и с проблемите на българските фермери при изпълнението на действащата ОСП, както и с вижданията им за бъдещата политика в сектора. Депутатите се срещнаха с министъра на земеделието, храните и горите Румен Порожанов и с български народни представители от ресорната комисия в Народното събрание. 
 
Гостите се запознаха с традиционни за нашата страна производства. Те посетиха ферма за биологично производство на плодове и зеленчуци, пчелин, дестилерия за розово масло и за масло от лавандула, винарна.
 
 
„Най-ценна беше именно срещата с представители на земеделския сектор от почти всички браншове. На нея обменихме предложения за бъдещето на ОСП от гледна точка на националните специфики и нужди. Безспорно трябва да наблегнем върху обновяването на поколенията, технологичната модернизация, иновациите, както и да преодолеем психологическите бариери пред сдружаването“, коментира българският евродепутат Владимир Уручев.
 
Неговият колега Момчил Неков призова да има публичен дебат за бъдещата ОСП, така че дискусиите да не се затварят само в Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). Той припомни конкретната българска инициатива да се въведе директно плащане на пчелно семейство за опрашване.
 
Участниците в срещата бяха единодушни, че субсидиите в новата ОСП трябва да се насочат към истинските земеделци - към реалните производители на селскостопанска продукция. В делегацията от ресорната комисия на Европейския парламент у нас участваха също депутатите Херберт Дорфман (Италия), Мария Нойхл (Германия), Марк Тарабела (Белгия), Лидия Сенра Родригес (Испания), и Жак Коломбие (Франция).
 
Следете темата в https://cap4us.fermer.bg/