Площите, заети с основни зърнени култури, са се разширили през новата стопанска година, показват данни на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ).
 
 
Нивите с пшеница са се увеличили с близо 4% до 11.430 млн. декара, а ръстът при маслодайната рапица е с 13% до 1.871 млн. декара. Нарастване има и при ръжта – с 10% до 68 679 декара, както и при тритикалето – с близо 15% до 176 548 декара. Спад има и при пролетния ечемик – с около 11% до 1.156 млн. декара.
 
Компенсирано е част от изоставането в сеитбата на слънчогледа тази пролет. Заради неподходящото време до края на април и началото на май площите бяха с 20-30% по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В края на месеца отчетеното намаление е с 11.7% до 7.171 млн. декара. 
 
Оперативните данни сочат леко намаление на площите с царевица за зърно на годишна база – с 1.1% до 4.068 млн. декара.
 
В края на май тази година средната изкупна цена на царевицата се понижава с 0.3% на седмична база, а на ечемика - с 5.6%. Пшеницата - хлебна и фуражна, и слънчогледът се изкупуват на цените от предходната седмица, отчитат експертите на министерството.
 
Изкупните цени на наблюдаваните зърнени и маслодайни култури са по-ниски в сравнение с година по-рано - с 2.4% за хлебната пшеница и царевицата, и с 14.7%  за ечемика.