Ветеринарни експерти потвърдиха наличието на опасен щам птичи грип във ферми в Англия и Холандия. Европейската комисия изиска спешно двете засегнати държави-членки да проконтролират разпространението на вируса и да приложат мерките, предвидени в Директива 2005/94 / ЕО на Съвета. Мерките включват унищожаването на птиците в засегнатите стопанства, създаване на защитни и надзорни зони, въвеждането на санитарни мерки (почистване и дезинфекция), забрана на движението и продажба на живи птици, яйца, птиче месо и други продукти от домашни птици, за да други страни от ЕС и страни извън ЕС и унищожаването на засегнатите стада само в зоните с ограничен достъп. Комисията също така информира останалите държави-членки на ЕС и страни извън ЕС, както и международни организации за развитието на болестта и за предприетите мерки.

 

Европейската комисия е информирана от нидерландските власти на 15 ноември за огнище на високопатогенна инфлуенца по птиците (HPAI) H5 в птицеферма със 150 000 кокошки носачки. На 16 ноември бе потвърден вируса H5N8. Холандия предприе незабавни мерки, както се изисква съгласно законодателството на ЕС, които са споменати по-горе. Като се има предвид високата гъстота на домашни птици в някои части на страната, Европейската комисия приветства допълнителното решение на холандските власти да прилагат пълна карантина на домашни птици, яйца и тор от фермите през Холандия и от 11 ч в неделя 16 ноември, което създава условия и време, за да се оцени ситуацията.

 

Късно вечерта на 16 ноември, органите на Обединеното кралство уведомиха Европейската комисия за огнище на HPAI H5 във ферма за патки. Умъртвяването на 6 000 патици в стопанството е започнало веднага. Епидемиологичните проучвания са в Англия са в ход. Наличната информация показва, че вирусът H5 във Великобритания е вероятно идентичен с вируса H5N8 HPAI намира в Холандия и в Германия.

 

Кризата с причия грип и предприетите мерки ще бъдат преразгледани от Постоянния комитет от експерти на държавите-членки на ЕС в четвъртък, 20 ноември 2014 (PAFF комитет) Епидемиологичните проучвания са в ход, за да се идентифицира възможния източник на вируса. Фактът, че трите последните огнища в Германия, Холандия и Великобритания са се случили в близост до влажни зони с диви птици, сочи към дивите прелетни птици като възможен източник на вируса. В същото време някои видове диви лебеди също могат дфа са носители на вируса, без да показват признаци на заболяване. Вследствие на това Комисията поиска от държавите-членки на ЕС за увеличаване на сигурността в био фермите.

 

Европейският център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) посочва в своите оценки на риска за заплахата от птичи грип рискове за хората, че рискът от предаване на болестта при хората е ниска, ако се спазват всички европейски санитарни протоколи. Лица в риск, са предимно хора, които са в пряк контакт с или манипулационно болните пилета, например фермерите и ветеринарните лекари. Рискът може да бъде сведен до минимум чрез използване на подходящи лични предпазни средства.

 

Инфлуенца по птиците е инфекциозно вирусно заболяване по птиците, включително домашни птици. Инфекции с вируса на инфлуенца по птиците при домашни птици причиняват две основни форми на тази болест, които се различават по своята вирулентност. Нископатогенната форма обикновено причинява само леки симптоми, а високопатогенната форма води до много високи нива на смъртност при повечето видове домашни птици. Това заболяване може да има сериозни последици за рентабилността на птицевъдството.
 

© 2014 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!