72 са подадените проекти по новата схема „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”, която беше нотифицирана тази година. Това каза Дора Ненова, директор на дирекция „Държавни помощи и регулации“ в ресорното ведомство.

 

Борбата за обвързаната подкрепа продължава


Схема за хладилници за плодове и зеленчуци


Приемът по мярката приключи на 13 юни, като предстои Държавен фонд „Земеделие“ да разгледа проектните предложения.
„След предварителният преглед ще бъде определено дали има нужда от отпускане на по-голям ресурс по мярката. Предвиден е прием по схемата да бъде отворен и догодина“, обясни Ненова. 


Максималният бюджет за този период е 7,2 млн. лева. С решение на Управителния съвет на ДФЗ половината от тях - 3,6 млн. лева, се разпределят за тази година.


По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер на помощта е не повече от 120 хил. лева. 

Схема за застраховане

 

„Схемата на помощ за съфинансиране на застрахователни премии при застраховане на селскостопанска продукция се прилага от 2010 г. насам. Тази година приемът ще продължи до 31 юли, т.е един месец по-кратък срок, за да имаме възможност да изплатим застрахователните премии в по-кратък срок“, обясни Дора Ненова.


Максималният размер на подкрепата, която може да получи един земеделски стопанин, е до 65% от стойността на застрахователната премия. Бюджетът за държавната помощ за 2019 г. е 1,5 млн. лв. Важно е да се знае, че на подпомагане подлежат полици, издадени след подаване на заявление за кандидатстване.


Компенсации за зимни пръскания


Друга схема, по която производители на малини и ягодоплодни могат да кандидатстват е “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период“.


„Вторият период на прием ще бъде отворен през последните 2 седмици на месец октомври 2019 г. Подпомагането е до 10 лева с ДДС на декар за продуктите и средствата за растителна защита за контрол на вредители при трайни насаждения през зимния сезон, които се прилагат през есента в периода на масов листопад. Както и до 20 лева на декар с ДДС, за продукти и средствата за растителна защита за контрол на вредители при трайни насаждения през зимния сезон, които се прилагат в периода след преминаване на студовете до набъбване на пъпките“, добави Ненова.


Пропаднали площи


ДФЗ подпомага разходи, свързани с производството на дадена култура до момента на пропадането й, заради градушки, наводнения и други бедствия.


„Отделените средства за тази година са 4 млн. лева. Те се отпускат при подобни ситуации на производители със 100% пропаднали площи“, заключи Ненова.