Слоят Постоянно затревени площи (ПЗП) обхваща съществуващи постоянно затревени площи. Това са площи, които отговарят едновременно на три критерия – на първо място по документ по КВС трябва да са пасище или друг вид ПЗП, трябва да попадат във физически блок, който е от типа на ПЗП – тоест реално по цифрова орто фото карта площта трябва да е постоянно затревена и на трето място – трябва в последните 5 години да има заявяване на ПЗП в съответния блок. Това обясни Георги Праматаров, началник отдел Идентификация на земеделските парцели в МЗХ, предаде Фермер.БГ.
 
В рамките на този слой се заявяват само ПЗП. Извън рамките на слоя обаче, може да се заявява всичко – включително и постоянно затревени площи. Тоест слоят ограничава заявяването вътре в него, но не и заявяването на ПЗП извън него. Ако една площ не е включена в Слоя Постонно затревени площи, няма пречка тя да бъде заявена като такава, подчерта Праматаров. 

ВИЖТЕ ВИДЕО ПО ТЕМАТА:


 
В същото време това, че дадена площ фигурира в слоя ПЗП, не я прави автоматично подходяща за подпомагане, в случай, че не отговаря на критериите за допустимост по директните плащания, посочи Праматаров. 
 
Слоят ще се променя ежегодно като на практика, за да бъде включена или изклюена дадена площ в този слой, тя трябва да отговаря на трите изисквания. 
 
Към момента се правят последните промени в Наредба 105, където се урежда прилагането на този слой.
 

 

© 2015 Всички права запазени. Позоваването на Фермер.БГ е задължително!