Земеделски производители са подали три заявления за пропаднали 104 дка площи, вследствие на неблагоприятни метеорологични условия.
 
 
Това съобщиха специалисти от Областната дирекция „Земеделие“ в Шумен, цитирани от shum.bg. Две от заявленията са за 75 дка частично наводнени площи с ечемик. От тях 15 дка са в землището на село Каспичан, а 60 дка в село Могила.
 
Други 29 дка с кайсии в землището на село Мадара са напълно измръзнали и от тях тази година стопанинът няма да добие плодове.
Поради неблагоприятните климатични условия все още е невъзможно да се обходят всички площи, за да се констатира състоянието им, обясняват специалистите.
 
Приемът на заявления продължава и постепенно ще се очертае пълната картина на пораженията. Прогнозите на експертите са, че замръзване има при ранните кайсии, джанки, бадеми и праскови.
 
Според указанията на Министерство на земеделието, храните и горите (МЗХГ) от тази година производителите трябва да подават заявления за пропаднали площи до Общинските служби по земеделие и гори по местонахождение на имотите в срок от 7 дни от настъпилото събитие.
 
Досега те се подаваха директно в Областна дирекция „Земеделие“, обясниха специалистите. Те от своя страна при благоприятни климатични условия в рамките на 7 работни дни са задължени да направят оглед и да преценят с констативен протокол дали на 100%  или частично площите с насаждения са унищожени. 
 
По време на обхождането е задължително присъствието и на земеделския стопанин, който трябва да предостави на специалистите дневник за проведените растително-защитни и агротехнически мероприятия. 
 
Заради честите дъждове земеделските стопани от Шуменско закъсняват със сеитбата на слънчогледа, казаха още от дирекцията.