Необходимо е да се запази възможността за прилагане на схемите за преходна национална помощ и след 2020 г., каза зам.-министър Вергиния Кръстева по време на работна среща с представители на Комисията по земеделие и развитие на селските райони на Европейския парламент. 
 
 
Потенциалното прекратяване на схемите може да има негативни последствия върху част от земеделските стопани в България, които имат разпокъсани дребни площи и определен сегмент в животновъдството и не получават друг вид директна подкрепа, подчерта тя.
 
Обвързаната подкрепа е много важен инструмент за България за подпомагане на секторите на животновъдството и плодовете и зеленчуците. Намалението й е абсолютно неприемливо, защото може да предизвика срив в подпомаганите сектори, които имат критична необходимост от това финансиране.
 
По въпроса за таваните на директните плащания Вергиния Кръстева изрази мнение, че горната граница трябва да бъде поставена изключително внимателно, за да не се допусне подкопаване на устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства.