Остават броени дни за преговори в Европейския парламент (ЕП) преди гласуване на регламентите за Общата селскостопанска политика. Още преди месец Германското председателство на Съвета на ЕС отбеляза, че ще работи за постигане на обща позиция на заседанието на Съвета на министрите, което ще се проведе на 19-20 октомври.

Най-накрая някаква яснота по екосхемите след 2020

Какво означава това?

Ако по време на Съвета на министрите се стигне до приемане на общ подход, идва ред на ЕП. След като и там се постигне съгласие, споразумението ще бъде разгледане на триалог, където Съветът и ЕП ще представят своите позиции, като трябва да се договорят с Европейската комисия (ЕК).

ОСП след 2020 г.

Вече стана ясно, че 2021 г. предстои да бъде преходна. А новата ОСП ще се прилага от 2022 г. до 2027 г. Новата реформа на ОСП след преходния период предвижда изискванията, приложими за получаване на зелено плащане, да бъдат част от кръстосаното съответствие. При спазването им ще се предоставя плащане по СЕПП. 

По предложение на ЕК досегашната надбавка за зелени плащания, която се изплаща към схемата, отпада. Тя може да бъде заместена чрез прилагане на екосхеми, които да предвиждат по-високи от базовите изисквания. 

Предложението на Германското председателство предвижда екосхемите да са доброволни за земеделските стопани, едногодишни плащания в рамките на бюджета за директни плащания, на база хектар или животинска единица. Те се програмират на национално ниво като част от Стратегическия план, но техният вид и брой ще зависи от финалната регулация.

На този етап се работи в посока екосхемите да бъдат задължителни за държавите членки и да бъде определен единен процент от пакета за директни плащания за всяка държава. Това налага намирането на работещ механизъм в България за компенсиране на земеделските производители, постигане на екологичен ефект и запазването на конкурентоспособността на секторите. 

Във връзка с наближаващия край на преговорите евродепутатът Атидже Алиева-Вели коментира в своя профил в социалните мрежи:

“Последни дни на преговори в Европейския парламент преди гласуване на регламентите за Общата селскостопанска политика. Стотици предложения за изменения, трудни преговори и компромиси. 
Екосхеми, амбициозни цели, иновации и дигитализация, директни плащания и обвързана подкрепа, инвестиции, но най-важното в случая е всичко това да отговаря на нуждите и очакванията на земеделските производители.

Защото тези решения ще окажат непосредствен ефект върху живота, труда, доходите и дори страховете на милиони фермери, както и върху развитието и качеството на живот в селските райони. 
Продължаваме да работим за ефективна, модерна и справедлива Обща селскостопанска политика!”, пише евродепутатът.

 

Следете темата и на cap4us.agri.bg.