До днес, 16 ноември, фермерите могат да подават документи за целеви кредит за купуване на минерелен тор и/или семена и използването на неокончателно сертифицирани собствени семена за производство на пшеница, реколта 2019 г. .
 
 
Лихвата по кредита е в размер на 3%, но не по-малко от референтния лихвен процент, приложим към датата на сключване на договор за кредит.
 
Финансовият ресурс по програмата е в размер на 5 000 000 лв. Средствата се предоставят от бюджета на Държавен фонд Земеделие” (ДФЗ), предвиден за краткосрочни кредити, до изчерпване на финансовия ресурс.
 
  
С решението на Фонда се предоставя кредит в размер на 40 лв. на хектар за семена и по 80 лв. на хектар за купуване на минерални торове. 
 
Земеделските стопани, които искат да кандидатстват по програмата е нужно да представят фактури и/или складови разписки и искане за изписване на продукцията (при използването на неокончателно сертифицирани собствени семена).