Броени дни имат земеделските стопани да коригират технически грешки в описите на фактури от заявления за държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство” за Кампания 2023 г.

Срокът, обявен за това още преди месец, е от 15.04.2024 до 19.04.2024 г. На корекция подлежат данните от фактурите, изключени от изчисляване на индивидуалните годишни квоти, напомнят от земеделското министерство. Корекциите ще се правят в в общинските служби по земеделие (ОСЗ) към Областните дирекции „Земеделие“.

Предвижда се при необходимост да бъде приложен коефициент на редукция на индивидуалния размер на държавната помощ на земеделските стопани, които ще направят корекции в описите на фактури.
В средата на март Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) преведе втори транш в размер на 7 724 879 млн. лв. на 13 992  земеделски стопани по схемата.  Изплатените средства представляват 7,9 % от одобрения размер на държавната помощ за всички кандидати, казаха от пресофиса на ДФЗ. 

Първият транш от полагащата се държавна помощ в размер на над 90 млн. лв. бе изплатен на земеделските стопани на 30 октомври 2023 г.

Бюджетът за 2023 г. по схемата, по която се възстановяват разходите на земеделските производители за закупено гориво през 2022 г., е 100 млн. лв. при ставка от 0,41 лв. за литър. 

Помощта се предоставя под формата на намаление на акцизната ставка на газьола, използван за механизирани дейности в първичното селскостопанско производство в секторите „Растениевъдство“ и „Животновъдство“.