Днес, 21 септември, е последният срок, в който се приемат документи по схемата de minimis за компенсиране на щетите от пожарите през 2020 г.

Стопани, ще получите SMS от ДФЗ, само ако коректно сте оставили номера си

Стопаните със засегнати от пожари трайни насаждения, фуражни култури, постоянно затревени площи, селскостопански животни, както и пчелни семейства могат да кандидатстват пред ДФ „Земеделие“ за обещетение, като е нужно да предоставят служебна бележка, издадена от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" или от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението".

Средствата ще бъдат изплатени до 30 септември. а общият бюджет по схемата е 400 000 лв. 

Предвидените ставки за подпомагане са:

• Трайни насаждения - до 120 лв./дка;
• Фуражни култури - до 40 лв./дка;
• Постоянно затревени площи - до 30 лв./дка;
• Селскостопански животни, изчислена на животинска единица - до 1000 лв на бройка
• Пчелни семейства - до 1,90 лв. на бройка

Важно уточнение е, че един земеделски стопанин или предприятие може да получи до 25 хил. евро за период от три последователни данъчни години.