Разрешиха на стопаните в Бургаския край да си продават здравите агнетата за Великден и Герьовден. След настояване на животновъдите БАБХ взе решение животните, които не са засегнати от шапа да се продават.

Реализация на прясно месо ще се извършва само през периода до 07.05.2011г. и само на територията на регион Бургас.При клането на агнетата и яретата ще се вземат кръвни проби за серологично изследване за шап на десет процента от всички животни постъпили за клане.

Забранява се движението на живи животни за клане от надзорната (три километрова) и предпазната (десет километрова) зона на констатираните огнища на заболяването шап.

Клането на агнетата и яретата ще става в месодобивните предприятия, в област Бургас. В месодобивно предприятие за червени меса "Бургас Мийт" в  село Дебелт и в месодобивно и месопреработвателно предприятие за червени меса "Хаас-България" ЕООД - село Русокастро.

При натоварването на животните ще се извършва клиничен преглед, като резултатите от него ще се отразяват в съпроводителните документи. Клане на животните ще се извършва само, ако животните са пристигнали на територията на кланицата с необходимите съпроводителни документи и не са показали патологични изменения при предкланичния и следкланичния преглед.

Добитото трупно месо трябва да е със здравна маркировка в съответствие с временните защитни мерки във връзка с  шапа. Областните дирекции по безопасност на храните (ОДБХ) Варна, Шумен, Сливен, Ямбол, Хасково и Кърджали също ще организират и координират клане на агнета и ярета, произхождащи от ферми от същите региони в месодобивни и месопреработвателни предприятия, находящи се на териториите от областите.

 

© 2011 fermer.bg