С интерес ще работим по напредъка за директивите за нелоялните търговски практики и двойния стандарт при храните в ЕС. България ще бъде активна, успоредно с това, ще предприеме определени мерки, свързани със съдържанието на продуктите, определените нива. Ще засилим и комуникацията с големите търговски вериги за отстраняване на темите за двойния стандарт и цените още тази година. Това каза министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, в първия панел на международната конференция на тема „Двойният стандарт при храните в ЕС – да сложим проблема на масата“, в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз. 
 
 
Организатор на събитието е омбудсманът на Република България Мая Манолова в партньорство с Министерството на икономиката, Министерството на земеделието, храните и горите, Министерството на здравеопазването, Комисията за защита на потребителите и Българската агенция по безопасност на храните. 
 
Целта на срещата в София е да се обсъди възможността за решаване на проблема с двойния стандарт при храните в ЕС, като се приеме ново законодателство или промени в сега действащите директиви на ниво ЕС, които да забранят разпространяването на храни под един и същи бранд с различни съставки.
 
„Още през месец май 2017 г. се постави темата за двойния стандарт. Това е една тема, която сме обсъждали много и на Съвета на министрите. През последните десет месеца се проведоха 3 изследвания – през май 2017 г., през септември/октомври 2017 г. и през февруари/април 2018 г.“, обясни Порожанов.
 
 
Изследвани са най-масовите продукти на европейския пазар – детски храни, месни храни, захарни изделия, млечни продукти, консервирани храни, краве масло и маргарин, зърнени култури и други.
 
 
„Обобщените резултати показват, че при първото и третото изследване имаме разлики над 20%. Във второто изследване продуктите, които бяха определени от независими експерти, са с 18% различия. Направен е анализ и на цените. В 12 продукта или около 10%, цените са аналогични на тези на европейския пазар. В 59 продукта цените са по-ниски от съответната държава членка на ЕС. За близо 38% или 43 продукта се предлагат на цени между 5 и 166% по-скъпи, отколкото в другите страни- членки“, резюмира Порожанов. 
 
По думите на министър Порожанов България продължава да бъде активна и да работи по отстраняването на двойния стандарт при храните и нелоялните търговски практики.