„Ние не сме достигнали до нивото да третираме пчелите като опрашители, а не като производители на продукт“, заяви министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов по време на парламентарния контрол днес.
 
 
Той отговори на въпрос от народния представител Надя Клисурска-Жекова за подкрепата и защитата на сектор „Пчеларство“.
 
„Към 1 октомври 2017 г. пчелните семейства в страната са около 766 хиляди или с 1,5% повече спрямо 2016 г. Данните за 2018 г. също показват, че нямаме намаление на броя на пчелните семейства. Произведеният мед е 12 хил. тона, което е с 15,6% повече от предходната година“, каза министърът, като допълни, че това са данните за 2017 г. спрямо 2016 г.
 
По мярка 11 – Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в Кампания 2017 г. са оторизирани 961 заявления и са подпомогнати 134 хиляди пчелни семейства на стойност близо 6,5 млн. лв. 
 
„До момента пчеларството се подпомага по всички възможни по европейското и българското законодателство начини на база на Закона за животновъдството, Закона за подпомагане на земеделските производители и Закона за пчеларството, където пчелите се третират като селскостопански животни, отглеждани за получаване на определен вид животинска продукция“, подчерта министърът.
 
 
Той допълни, че опрашването е особен вид екосистемна услуга, при която реално ползите се получават от лицата, които отглеждат земеделски култури. Затова член 17 от Закона за пчеларството е предвидено земеделският производител да заплаща на съответния пчелар за услугата опрашване по договаряне. 
 
„Към настоящия момент у нас тази услуга не е развита. Това е безспорно. И производителите на растениевъдна продукция не търсят пчеларите за опрашване на отглежданите от тях култури“, призна Румен Порожанов.
 
Мярка, с която МЗХГ подпомага подвижното пчеларство, е прилагането на схема за държавна помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Намалената акцизна ставка за газьола е била 2,36 лв. на пчелно семейство за 2017 г. и 2,28 лв. на пчелно семейство за 2018 г.
 
„Не ме карайте в момента да ви кажа, че услугата опрашване ще бъде приоритетна и ще може да бъде направена. И в момента законът третира пчеларството като производство на конкретни продукти“, обобщи министърът.