Действията на Българската агенция по безопасност на храните определено объркват обществото.
Министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов е разпоредил проверка в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) заради изпращането на „некоректен доклад до Световната организация по здравеопазване на животните (OIE), представящ ситуацията по развитие на чумата по дребните преживни животни“.
 
 
Румен Порожанов съобщи това  по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос от депутата Кристиан Вигенин. Народният представител посочи, че на 13 септември агенцията по храните е изпратила на OIE доклад, според който всички 203 овце в огнището на чума по дребните преживни животни в град Болярово, обявено на 18 юли, са ликвидирани.
 
Докладът веднага е бил публикуван на сайта на OIE. В същото време у нас е добре известно, че доброволци не допуснаха ветеринарите до въпросното стадо на Ана Петрова и Тодор Димитров от Болярово. Всички овце в него бяха живи и здрави до 13 септември включително. След това обаче 11 от тях умряха по неизвестна засега причина. Стопаните смятат, че това е станало от преяждане. Резултатите от взетите проби от едно животно все още не са готови.
 
„Да, първоначалният доклад на БАБХ не съответства на реалната обстановка. Ще възложа на инспектората да провери именно длъжностни лица, които не са направили доклада коректен в информационната система на OIE“, каза министърът.
 
Докладът, изпратен на 13 септември, е подписан от изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев. 
 
„Подобни информации, цялата поредица от действия във връзка с чумата по дребните преживни животни, нарушиха тотално и невъзвратимо доверието в Агенцията по безопасност на храните“, каза Кристиан Вигенин и поиска по-сериозни мерки спрямо БАБХ:
 
Снимка: Радио 999
 
В същото време, от БАБХ разпространиха съобщение, в което се твърди, че е подадена коректна информация за случая с чума по дребните преживни животни в град Болярово до OIE.
 
„В доклада си специалистите са описали правилно мерките, които трябва да се предприемат за ликвидиране на огнището на заразата в стадото на Ана Петрова, но изпълнението им бе възпрепятствано от собствениците на фермата“, посочиха от агенцията по храните. 
 
Оттам твърдят, че в доклада от 13 септември е включена информация за потвърденото огнище в Болярово. Документът не е окончателен за извършените дейности, а описва мерките, които трябва да се предприемат за ликвидирането на заболяването.
Огнището не е приключено и БАБХ е поискала модификация на доклада. Тя е направена на 18 септември.
 
„Мерките за борба с огнището на чума по дребните преживни животни в Болярово, посочени в заповед на изпълнителния директор на БАБХ д-р Дамян Илиев, са адекватни и съобразни с международното законодателство. Информацията за тях е нотифицирана и актуализирана акуратно в системите на OIE и ЕС за заболявания по животните“, твърдят от БАБХ.