През настоящия сезон производството на царевица в ЕС може да се понижи до 61,5 млн. тона. Миналата година този показател бе 65,2 млн. тона, сочат данните от ноемврийския отчет. Трябва да отбележим, че по-рано прогнозата бе по-оптимистична с 0,6 млн. тона. Година по-рано местните земеделци са събрали от полетата 62,6 млн. тона царевица, пише изданието Казах-Зерно.

Реколтата от царевица продължава нагоре


Началните запаси от земеделската култура в ЕС през разглеждания период са нараснали до 9,8 млн. тона. Месец по-рано прогнозата бе аналогична. В началото на миналия сезон резервите бяха равни на 8,7 млн. тона.

Предлагането на царевично зърно в ЕС през 2018/2019 ще намалее с 1,4 млн. тона спрямо показателя от 2017/2018 и ще бъде 90,3 млн. тона. Предходният отчетен период предвиждаше предлагане на царевица на ниво 89,8 млн. тона. През сезон 2016/2017 размерът на предлагането бе равен на 85,2 млн. тона.

Прогнозата за внос по отношение  на царевицата в ЕС през разглеждания сезон възлиза на 19 млн. тона. През октомври експертите дадоха по-скромна прогноза – 18 млн. тона. Миналата година обемът на вноса бе с 1,2 млн. по-малък.

Експортните доставки на зърни в ЕС през разглеждания период ще бъдат на ниво 1,5 млн. тона. През октомври перспективите бяха аналогични. Миналата година завърши с по-висок обем на доставките в чужбина – 1,8 млн. тона.

Потреблението на тази селскостопанска култура в ЕС през сезон 2018/2019 може да нарасне до 82 млн. тона. Сезон по-рано този показател бе по-скромен с 1,9 млн. тона.

Размерът на крайните запаси от царевица в ЕС през сезон 2018/2019, съгласно ноемврийските данни, ще намалее до 6,7 млн. тона спрямо миналогодишното ниво на запасите (9,8 млн. тона). По-рано оценката на експертите отстъпваше на сегашните очаквания с 0,3 млн. тона.