При цените на физическите пазари през май се наблюдаваше колеблива тенденция на понижение, под влияние на прогнозите за очакваната нова реколта. Това сочи последният анализ на Американския департамент по земеделие (USDA).
 
 
По техни данни средната цена на пшеницата на френското пристанище Руан през месец май е била 159,45 евро/тон., като се е движила в диапазона от 157.5 до 161.8 евро/тон. 
 
 
По-сериозен спад се наблюдаваше при цената на украйнската и руска пшеници. Пшеницата със съдържание 12,5% протеин стартираха на нива съответно от 185 долара/тон за руската и 182 долара/тон за украинската, като в края на месеца достигнаха до 173 и 170 долара/тон. Средната цена за месец май бе 176,63 долара/тон за украинката и 179,56 долара/тон за руската пшеница.
 
Ценовите равнища на ечемика следваха динамиката на пшеницата и също понижаваха нивата си през месеца. Котировката ФОБ Руан на френския ечемик бе 143 €/тон в началото, а в края спадна до 139 €/тон, а този с произход Черноморски басейн от 168 $/тон до ниво от 152 $/тон. 
 
През изминалия месец царевицата от черноморския регион, през целия месец, се задържа на равнището от 170–171 $/тон. В периода в нисходящ тренд се движеха при ФОБ котировките на Бордо, където от 168–169 €/тон в началото спаднаха до под 160 €/тон в края на месеца.
 
 
През месец май не се наблюдаваше промяна при цената на черния маслодаен слънчоглед. Френският слънчоглед доставен до морско пристанище варираше в тесен марж 358–360 евро/тон. В края на месеца, този с произход от черноморския басейн, бе с цена 380 долара/тон.
 
При рапицата ценовите равнища запазиха тенденцията на спад. ФОБ цената на европейската рапица при Мозел от 405 €/тон в началото достигна до под 360 €/тон в края на месеца. Към средата на май котировките преминаха психологическатa граница от 400 €/тон.