Понижение на котировките „продава” на част от селскостопанските суровини бе констатирано по време последната сесия на Пловдивска стокова борса, проведена през миналата седмица. Тази констатация касае най-вече царевицата и хлебната пшеница, докато при останалите борсово търгувани земеделски стоки предложенията за покупка или продажба останаха без промяна.

Оттеглянето на продавачите на ечемик от борсовия пазар даде повод на брокерите да направят предположението, че излишъците му от реколта 2009 вече са попаднали в интервенционните складове на ДФ „Земеделие” или поне са договорени за доставка. По тази логика би могло да се очаква, че офертите за продажба на ечемик, които евентуално ще се появят през месеците април и май, ще бъдат за реколта 2010.

Понижението на котировките „продава” на царевицата спрямо предходната седмица е с около 6,5 % – от 225-230 лв/т без ДДС до 210-215 лв/т без ДДС. Актуалните предложения за продажба на хлебна пшеница също са 210-215 лв/т без ДДС, но при тях понижението е с около 8,5 %, тъй като предходните й котировки „продава” бяха по-високи – 230-235 лв/т без ДДС.

Това изравняване на цените към настоящия момент е в дисонанс с основните европейски и американски пазари. Така например, в Париж царевицата е по-скъпа от пшеницата, докато в Чикаго е обратно. Според борсовите експерти тази родна пазарна ситуация е продиктувана най-вече от необходимостта на земеделските производители от свеж ресурс за извършване на пролетните дейности. На този фон завидна стабилност отбелязва цената на брашното – котировките му „продава” са 366,67 лв/т без ДДС за тип 500, 350 лв/т без ДДС и 250 лв/т без ДДС за тип 1150.

Стабилно е и ценовото ниво на търсенето на маслодайния слънчоглед – от около един месец то е 520 лв/т без ДДС. То се свързва основно с откритата възможност за износ за Турция при условие на намалено вносно мито в тази страна, но доколкото тази мярка е свързана с определена количествена квота (650 000 тона), може да се очаква, че след изпълнението й вътрешната цена на слънчогледа в България отново ще се върне до нива под 500 лв/т без ДДС.

Непроменени към момента остават котировките „продава” на ръжта – 220 лв/т без ДДС и овеса – 230 лв/т без ДДС. Във връзка с предстоящото въвеждане на задължителна продажба дизеловото гориво с добавка от 2 % биодизел, брокерите очакват всеки момент афиширане на борсови котировки за покупка и продажба на биодизелово гориво, а малко по-късно – и на втората основна суровина за неговото производство – рапицата, с която има достатъчно засети площи в страната.

Актуалните борсови цени можете да видите в секцията Агро Борса на Фермер.БГ