В една интегрирана система се произвеждат едновременно растителни и протеинови култури с взаимна полза. Това е аквапониката. Процесът е натурален, органичен и води до безопасна и висококачествена продукция – риба и растения.
 
 
Средата е напълно контролирана, а потенциалът на технологията е да се доближи производството на храни до потребителите. Аквапониката е подходящ метод за  райони с ограничена земя и вода, тъй като произвежда около 3-6 пъти повече зеленчуци и използва около 1% от прясната вода, необходима за традиционните аквакултури. Списъкът с предимствата на аквапониката е дълъг, а ползите са много и значителни. 
 
Като най-ключови от тях могат да се посочат следните ползи:
 
- Всички хранителни елементи за растенията идват от отпадъците на рибите.
 
- Високо ефективен метод на производство, който използва много по-малко вода в сравнение с традиционното земеделие.
 
- Растенията са напълно свободни от инсектициди, фунгициди, хербициди или торове.
 
- Рибите са свободни от хормони на растежа и антибиотици.
 
- Позволява се непрекъснато производство на храна.
 
- Адаптация се към нетрадиционни местоположения.
 
- Ефективният режим на отглеждане изисква по-малко пространство.
 
- Идеален за посрещане на местните пазарни нужди.
 
- Целогодишно производство във всички възможни климатични области, когато се комбинира с контролирана среда.
 
- Рибата произвежда въглороден диоксид (СO₂), а растенията се нуждаят от него. 
 
- Интегрираната система е устойчива и природосъобразна.
 
- Елиминирането на почвата елиминира и болестите и вредителите, идващи от почвата.
 
Комерсиално приложение
Ако кривата на растеж от последните 10 години продължи и за следващите 10 години, ще видим аквапониката като осигуряваща значителни количества храна на всички нива.
 
 
Вече е  поставена категорично фазата „научен проект” в миналото и аквапониката успешно навлезе във фазата на комерсиално приложение. Защо обаче аквапоничните ферми на Стария континент са все още непопулярни, за разлика от САЩ? 
Причините за това са три
 
На първо място това все още е млада индустрия. Това обаче се променя бързо. Растежът в този момент е показателен, тъй като все повече хора научават за аквапониката. Търговското приложение е в сила в продължение на няколко години. Ако се вгледате в растежа по време на този период, ще установите, че е доста впечатляващ.
 
Друга причина е регулацията. Правенето на бизнес в Европа е силно регулирано, а регламентите са препятствия за нови начинания и за нови технологии.
Третият фактор е, че аквапониката е нова технология и банките и инвеститорите не са готови да финансират проекти. Но това е на път да се промени. 
 
Научете повече на: www.aquaponicsbulgaria.com