Статистиката сочи, средният фермер по света е мъж на възраст 55 години. Той е разумен и опитен, труди се в сферата на земеделието, тъй като поколения преди него са се занимавали с това.

За млади фермери: Отпускат още 12,9 млн. лв. по подмярка 6.1

В последно време обаче в Русия се забелязва „подмладяване“ – средната възраст на руския фермер вече е под 50 години.Това огласиха преди дни Сбербанк и Россельхозбанк – финансови организации, които отпускат кредити на земеделци, пише Rosng.ru.

Банките свързват този показател с факта, че в селското стопанство навлизат все повече нови технологии, които изискват гъвкаво мислене. Немаловажна роля играе и финансовата подкрепа на държавата, която дава възможност да се провежда успешно модернизиране на отрасъла. Например в Русия държавната подкрепа се изразява в отпускане на кредити с лихви от 1 до 5% за срок до 15 години.

Не в цялата страна обаче се наблюдава равномерно подмладяване на съсловието. Сред възпиращите фактори са ниското заплащане, както и липсата на изградени условия за социален живот. В селата няма училища, детски градини и поликлиники. Руските фермери желаят още в името на светлото бъдеще – да бъдат стартирани програми за млади земеделци, селски лекари и учители.

Положителен пример идва и от Япония. В страната се усеща сериозен проблем със застаряването на фермерското съсловие. Много млади хора напускат селските райони в търсене на реализация в градовете. Японските власти са решили да привлекат младите към земеделската работа чрез по-широко използване на новите технологии, включително дронове.