Трябва да бъде написан нов Закон за опазване на селскостопанското имущество, смята комисар Николай Григоров, началник отдел ГД „Охранителна полиция” във Велико Търново.

Като основна причина за това Григоров изтъкна факта, че сега действащият закон борави със стара терминология и взаимоотношения, които са били в едно друго общество. Според комисар Николай Григоров промени са нужни в частта кой е отговорен за това имущество, как ще става опазването му каква ще е отговорността на държавата, в това число и местната власт и промени в Закона за местни данъци и такси.

Според униформените все по-често се обсъждат проблемите, свързани с опазване на селскостопанското имущество. Идеята е да се направят предложения за подобряване на организацията на работа, подобряване на сигурността на гражданите, арендаторите и ползвателите на земеделски земи, както и да се предложат изменения или промени в законите, регламентиращи опазване на селскостопанското имущество.

Очаква се специална междуведомствена комисия от представители на „Охранителна" и „Криминална полиция", „Пожарна безопасност и защита на населението", Дирекция „Правно-нормативна дейност" къвм МВР, представители на Министерството на земеделието и храните, Изпълнителната агенция по лозята и виното, Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, Дирекция „Данъчна политика" при Министерство на финансите и Сдружението на кметовете и кметските наместници да даде конкретни предложения за промени в цитирания закон до 1 Юли 2011 г.

Кметове от цялата страна прегръщат идеята и дори казват, че отдавна апелират за подобна промяна. Селските кметове и арендаторите на земеделски земи във Варненско например сами си организират охраната на нивите и се борят с крадците, които им опоскват градините. “Наистина няма отделени служители на дирекцията на варненската полиция за тази цел, разчитаме на сътрудничество с кооперациите и кметовете, които ни викат при всеки констатиран оттях случай. Обаче нямаме ресурс да отделим служители за тази работа“, каза зам.-директорът на ОДП-Варна комисар Димитър Димитров.

Кражбите на земеделска продукция са огромен проблем за производителите и битката с него се води много трудно. По данни на полицията във Варненска област няма драстични случаи на организирани групи, които да тормозят арендаторите, да събират вместо тях по-голямата част от произведеното или да ги заплашват. Единичните набези на крадци на дребно обаче нанасяли почти същите щети. За съжаление фермерите отчитат, че от нивите им се краде ежедневно, дори ежеминутно.

След като години наред държавата не може да се справи сама, кметовете също, арендаторите също, на много места стопаните са прибегнали до частни услуги. Впрочем дори и голяма част от селата у нас не разчитат вече на полицията, тъй като хората плащат по 5-10 лв. месечно за къща на частни гардове, които са опасали селата с камери.

По отношение на земеделието интересен е случаят в Павликенския край, където от години частна фирма пази земеделското имущество. В момента дружеството, собственост на бившия полицай Марин Русев и на каратиста Митко Спасов, варди около 150 000 декара ниви и близо 20 села в Павликенско и Великотърновско.

Правомощията на частните охранители са по закона за частната охранителна дейност. Според него юнаците имат право на задържане на заподозрян и на предаването му със специален протокол на МВР, добави Марин Русев. Нямат право да извършват разследване, проблемът е в опазване на местопроизшествието, което става доста трудно.

Само кметовете на населените места знаят какво е разписанието и кога дежурят гардовете. Екипите разполагат с високопроходими джипове и мобилност, за да си вършат работата оперативно, тихо и без да ги забележат. В конфликтни ситуации ползват видеокамера, защото после няма оправия кой какво е казал или направил.

Не един път се е случвало частни гардове, подпомогнати от служители на МВР да охраняват жътвата или черешовата реколта.