Фондация “Биоселена” представи специална интернет платформа, в която мандри и магазини за сирене и мляко от цяла Европа, желаещи да приемат стажанти и професионални посетители, ще могат да се регистрират и да бъдат видими за всички в сектора.

Какво ни казахте: Справедливата цена на млякото е над 1 лев за литър

Платформата Itinere (www.itinere.eu) е от полза за фермери и занаятчии, производители, търговци, обучители, техници и консултанти.
Идеята за платформата идва от наблюдението, че трудно хората, търсещи стаж в сектора на фермерска и занаятчийска преработка на сирена и млечни продукти, намират къде да го получат. Платформата ще помогне на бъдещите производители или продавачи на сирене да пътуват и да трупат опит.

Разработването на платформата е подкрепето  в рамките на проекта по проекта FACE in itinere (1.9.2019 – 31.12.2020), който работи за подобряване на достъпа на производителите и търговците на занаятчийски сирена и млечни продукти до програми за обучение, адаптирани към техните специфични нужди, като се използват мрежи и мобилност в цяла Европа.
Платформата бе представена на специален онлайн семинар.