57 семинара ще проведат от Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) до края на годината. Всички организирани мероприятия са предвидени под формата на информационни срещи семинари на територията на цялата страна. 
 
 
Темите на семинарите са разнообразни и обхващат всички сектори от селското стопанство и различните проблеми, които биха срещнали фермерите в работата си. 
 
Сред темите са технологични проблеми при отглеждане на основни зеленчукови култури, основни проблеми при развъждането на пчелните семейства, дигитално оперативно управление на фермата, базирано на променливи разходи и брутен марж на ниво ферма, актуални нормативни изисквания при употреба на продукти за растителна защита и торове, иновативни решения при отглеждането на лавандула и редица други. 
 
Заедно с експертите от службата за съвети в земеделието, стопаните ще имат възможност да се срещат с представители на институти на Селскостопанска академия, областните дирекции по безопасност на храните, Аграрния университет в Пловдив и Тракийския университет в Стара Загора и др. 
 
 
Първата планирана информационна среща е ноасрочена за 28 август. Тя е на тема „Производство на овощен посадъчен материал. Облагородяване на спяща пъпка“ и ще се проведе в шуменското село Хан Крум на Опитна станция по земеделие - Хан Крум на Селскостопанска академия.