Полезна информация за екологосъобразно поддържане на пасищата и ливадите, както и различни технологични решения ще бъдат представени на тематичен онлайн семинар, организиран от Национална служба за съвети в земеделието (Териториален областен офис - Ловеч) и Селскостопанска академия (Институт по фуражните култури  - Плевен).

Обвързана подкрепа от 13+2% е договорена

Събитието ще се проведе на 25 юни (петък) от 10:00 часа в платформата Zoom. Темaта „Подобряване състоянието и екологосъобразно използване на естествените ливади и пасища“ ще бъде представена от проф. д-р Анелия Кътова, Институт по фуражните култури – Плевен.

Присъстващите ще се запознаят с технoлогични решения за поддържане и подобряване на състоянието на естествените ливади и пасища, както и с методите за създаване и използване на временни (сяти) пасищни тревостои. 

След това експерти от  НССЗ – Ловеч ще информират участниците за очакваните условия за кандидатстване по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопаства“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г., информират организаторите

Участието в семинара е безплатно, но е необходима предварителна регистрация.

Линк за регистрация: https://forms.gle/5i4hqWFZXHYZnJh76
Линк за достъп: https://zoom.us/j/97953188038
ID за семинара: 979 5318 8038

Програма и покана за събитието може да видите тук.