Собствениците на земеделска и горска техника са задължени да преминат през годишен технически преглед на земеделска и горска техника. През юли в 9 области в страната ще бъдат извършвани годишни технически прегледи.
 
 
В област Велико Търново ще бъдат извършени 13 проверки:
 
 
12 септември – община Павликени – гр. Павликени от 10:00 до 17:00
 
13 септември – община Стражица – гр. Стражица от 10:00 до 17:00
 
14 септември – община Свищов – гр. Свищов от 10:00 до 17:00
 
15, 18, 25, 27, 28 и 29 септември – община В. Търново – гр. В. Търново от 09:00 до 17:00
 
19 септември – община Лясковец – гр. Лясковец от 10:00 до 17:00
 
20 септември – община Сухиндол – гр. Сухиндол от 10:00 до 17:00
 
21 септември – община Полски Тръмбеш – гр. Полски Тръмбеш от 10:00 до 17:00
 
26 септември – община Елена – гр. Елена от 10:00 до 17:00
 
● ● ●
 
В област Видин броят на проверките също е 13:
 
12 септември – община Грамада – гр. Грамада от 10:00 до 13:30
 
13 септември – община Видин – с. Покрайна от 10:00 до 13:30
 
14 септември – община Макреш – землища община от 10:00 до 16:30
 
15, 18, 21, 25, 28 и 29 септември – община Видин – гр. Видин от 09:30 до 17:30
 
19 септември – община Кула – гр. Кула от 10:00 до 14:30
 
20 септември – община Чупрене – гр. Чупрене от 10:00 до 13:30
 
26 септември – община Брегово – гр. Брегово от 10:00 до 14:30
 
27 септември – община Димово – землища община от 10:00 до 16:30
 
● ● ●
 
В област Кюстендил предстоят 15 проверки:
 
14 септември – община Невестино – с. Нед. Гращица, с. Згурово, с. Пелатиково, с. Длъхчево Събляр, с. Рашка Гращица от 10:00 до 15:30
 
19 септември – община Дупница – с. Блатино от 10:00 до 15:30
 
20 септември – община Невестино – с. Илия от 10:00 до 15:30
 
21 септември – община Сапарева баня – фирми от 10:00 до 15:30
 
26 септември – община Дупница – с. Крайни дол от 10:00 до 15:30
 
27 септември – община Кюстендил – с. Дворище, с. Шипочано, с. Ръждавица от 10:00 до 15:30
 
28 септември – община Трекляно – с. Трекляно, с. Средорек, с. Чешлянци от 10:00 до 15:30
 
● ● ●
 
На територията на област Пловдив планираните ГТП са 16:
 
12 септември – община Карлово – с. Пролом, с. Домлян, с. Бегунци, с. Голям Домлян от 10:30 до 14:00
 
13 септември – община Карлово – с. Клисура, с. Розино, с. Хр. Даново, с. Кърнаре, с. Иганово от 10:30 до 15:30
 
19 септември – община Карлово – с. Дъбене, с. Войнягово от 10:30 до 14:30
 
20 септември – община Карлово – с. Богдан, с. Каравелово, с. Климент от 10:30 до 15:00
 
26 септември – община Карлово – с. Слатина, с. Столетово от 10:30 до 13:00
 
● ● ●
 
13 проверки ще се извършат в област Русе:
 
 
12 септември – община Русе – с. Мартен от 10:00 до 16:30
 
13 септември – община Русе – фирми – от 10:00 до 16:30
 
14 септември – община Ветово – с. Смирненски от 10:00 до 16:30
 
15, 18, 19, 25, 27, 28 и 29септември – община Русе – гр. Русе от 09:00 до 17:30
 
20 септември – община Сливо поле – с. Ряхово от 10:00 до 16:30
 
21 септември – община Борово – общината от 10:00 до 16:30
 
26 септември – община Ветово – общината от 10:00 до 16:30
 
● ● ●
 
В Смолян област ще бъдат извършени 19 проверки:
 
12 септември – община Смолян – с. Арда, с. Гора Арда от 09:30 до 15:30 
 
13 септември – община Смолян – с. Смилян, с. Букаците от 09:30 до 15:30
 
14 септември – община Смолян – с. Ряка, с. Катраница от 09:30 до 15:30
 
15, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 28 и 29 септември – община Смолян – гр. Смолян от 08:30 до 17:00
 
19 септември – община Смолян – с. Кошница, с. Могилица, с. Буката, с. Черешова ряка от 09:00 до 16:30
 
● ● ●
 
В област Стара Загора - 18 проверки:
 
12 септември – община Казанлък – с. Черганово, с. Овощник от 10:30 до 15:30
 
13 септември – община Казанлък – с. Розово, с. Г. черковище от 10:30 до 15:30
 
14, 15, 18, 21, 25, 27, 28 и 29 септември – община Ст. Загора – гр. Ст. Загора от 09:00 до 17:30
 
19 септември – община П Баня – П Баня, с. Д Сахране от 10:30 до 15:30
 
20 септември – община П Баня – с. Осетеново, с. Манолово от 10:30 до 15:30
 
26 септември – община П Баня – с. Асен, с. Скобелево – от 10:30 до 15:30
 
● ● ●
 
В област Търговище ще бъдат извършени 19 проверки:
 
 
12 септември – община Попово – с. Ковачевица, с. Водица от 09:30 до 15:00
 
13 септември – община Попово – с. Марчино, с. Светлен от 09:30 до 15:00
 
14 септември – община Попово – с. Дриново, с. Еленово от 09:30 до 15:00
 
15, 18, 21, 25, 27, 28 и 29 септември – община Търговище – гр. Търговище 08:30 до 17:00
 
19 септември – община Търговище – с. Дългач, с. Кралево от 09:30 до 15:00
 
20 септември – община Търговище – с. Голямо Соколово, фирми от 09:30 до 15:00
 
26 септември – община Опака – с. Крепча, с. Опака от 09:30 до 15:00
 
● ● ●
 
В област Хасково броят на проверките също е 25:
 
 
12 септември – община Хасково – с. Николово, с. Широка поляна от 09:00 до 14:30
 
13 септември – община Стамболово и община Маджарово – с. М. Извор и с. Маджарово от 09:00 до 14:30
 
14 септември – община Хасково – с. Големанци, с. Долно Големанци от 09:00 до 14:30
 
15 септември – община Минерални Бани – с. Ангел Войвода, с. Винево от 09:00 до 13:30
 
18 септември – община Харманли – с. Остър камък, с. Надежден от 09:00 до 14:30
 
19 септември – община Любимец – с. Малко Градище, с. Лозен от 09:00 до 14:30
 
20 септември – община Симеоновград и община Харманли – с. Колугерово и с. Преславец от 09:00 до 14:30
 
21 септември – община Хасково – с. Мандра, с. Книжовник от 09:00 до 14:30
 
25 септември – община Свиленград – кап. Андреево, с. Генеролово от 09:00 до 14:00
 
26 септември – община Димитровград – с. Ябълково от 09:00 до 13:00
 
27 септември – община Любимец – с. В. Поле, с. Дъбовец, с. М. Воден, с. Бориславци от 09:00 до 14:00
 
28 септември – община Димитровград – с. Горски извор от 09:00 до 14:00
 
29 септември – община Любимец – с. Горни Добрево от 09:00 до 13:30