„Добрите практики за здравето на почвите в Европа“. Това е темата на онлайн семинар за фермери по проекта Best4Soil. Събитието се провежда в два поредни дни -  18 и 19 ноември и е напълно безплатно. 

Агри.БГ излъчва лекциите на живо. Това ще стане и утре - от 9:30 ч.

Вижте програмата на събитието 

Лекторите са от цяла Европа, като един от най-интересните ще бъде Филип Харманджиев, който ще предложи на слушателите лекция на тема Ротационна паша - Отглеждане на животни и подобряване плодородието на почвата. 

“Почвата е най-важният ресурс, който ние като фермери имаме на разположение. Колкото по-здрава е почвата ни, толкова по-добра ще бъде нашата реколта. Това означава по-високи добиви, по-малко загуби, по-малко оперативни ресурси, по-ниски разходи. Това е истинският фактор за успех.

Нашата цел трябва да бъде да запазим почвата си плодородна и здрава за следващите поколения – и в същото време да бъдем икономически успешни. Много малки и големи ферми вече показват как става това. И сега, когато работата на полето намалява, е подходящ момент за обмяна на опит”, посочват организаторите, като обръщат внимание, че теми в семинара ще бъдат

  • сеитбообращението;
  • междинни култури;
  • зелено торене;
  • компост;
  • почвени добавки;
  • биофумигация;
  • (Био) соларизация;
  • анаеробно обеззаразяване на почвата.

Целта на проекта BEST4SOIL е поддържане, подобряване и възстановяване здравето на почвата при зеленчукови и полски култури. Изпълнява се в 20 държави с финансовата подкрепа на ЕС. В България дейностите се изпълняват от Фондация за биологично земеделие Биоселена.