До неотдавна броят на свинете-майки в Полша възлизаше на почти 2 млн. глави, а днес, няколко години по-късно, стадото е намаляло до 1 млн. Въпреки това свиневъдството остава основна сфера на дейност за неголемите ферми, което влияе на общия обем на производство, информира meatinfo.ru.

8 съвета за стопаните на свине

В Полша има много дребни ферми. Ако една ферма неголяма, тя не плаща подоходен данък върху доходите си. Отсъствието на данък върху печалбата за фермерите води до това, че в страната е разпространена именно тази форма на селско стопанство. Тъй като съществуват много дребни фермери, все по-трудно става да се строят нови свинеферми, отбелязва експертът Джим Лонг.

През последните години икономиката на Полша укрепна благодарение на финансовата подкрепа на ЕС. Така страната става все по-процъфтяваща, но желанието да се отглеждат свине намаля. Освен това консолидацията на отрасъла и миграцията на дребните земевладелци в града и в други страни съществено съкрати производството, подчертава Лонг.

Процесът на консолидация на отрасъла най-категорично може да бъде демонстриран с пример като концерна Smithfield Foods, който представлява най-големия производител на свинско месо в Полша. Поголовието от свине-майки в него е около 90 000. Той разполага и с няколко преработващи заводи на територията на страната.

Своя принос, разбира се, в усложнената ситуацията има и африканската чума по свинете. Болестта и понижаването на националното поголовие в последно време увеличиха вноса в страната – пад милион свине всяка година се внасят от полските предприятия. Основният доставчик е Дания.