Намалялото през последните две години поголовие от свине-майки в ЕС през 2017 г. отбеляза ръст на фона на ръста на цените, които се наблюдават от средата на 2016 г. През 2018 г. цените са забележимо по-ниски. Последно обследване на числеността на поголовието (май-юни 2018 г.) вече показва обръщане на тенденцията в основните произвеждащи свине-майки страни* (сравнено с данните от декември 2017 г.), научаваме от сайта на Европейската комисия.

Цялата ни северна граница пламна от африканската чума по свинете

Значително намаляване на числеността на свинете-майки има в Румъния (-70 000 глави), Полша (-37 000 глави) и Германия (-47 000 глави). Те частично се компенсират от ръст на поголовието в Испания (+57 000 глави) и Италия (+26 000 глави). Ситуацията в Полша е особено показателна, доколкото там поголовието от 2015 г. непрекъснато се увеличава. Като цяло поголовието в страните, за които стана дума, е намаляло с 0,7%.

В същото време тези съкращения не оказват влияние върху обема на производство.

През първото шестмесечие на 2018 г. производството на свинско месо в ЕС се е увеличило с 3,7%. Основни двигатели на този ръст са Испания (+8%), Полша (+9%), Холандия (+6%) и Дания (+4%). В края на годината ръстът ще бъде по-умерен. Очаква се, че в годишно изражение той ще възлиза на 1,5%. На свой ред производството ще намалее през 2019 г. – с -1%. Тогава ще започне да се усеща влиянието на намалената численост на свинете-майки.

*Белгия, Дания, Германия, Ирландия, Испания, Унгария, Холандия, Австрия, Польша, Румъния, Швеция и Великобритания.