Цените, по които производителите в селското стопанство продават своята продукция, са паднали рязко през първото тримесечие на 2018 г., стана ясно от съобщение на Националния статистически институт (НСИ).
 
 
Намалението е със 7.4% спрямо същото тримесечие на 2017 г., като спадът е по-силен в растениевъдството - 11.2%, а продукцията в животновъдството е поевтиняла с 1.2%. Спрямо осреднените стойности за 2017 г. цените на селскостопанската продукция отбелязват намаление с 1.5%, като понижението в растениевъдството е с 3.1%, а в животновъдството е отчетено увеличение с 1.2%.
 
Поевтиняването на годишна база е засегнало най-силно производителите на зърнени култури (7.0%), технически култури (15.6%), пресни зеленчуци (13.7%), и картофи (17.3%). Намаление е отчетено също в цените на меката пшеница (7.5%), царевицата за зърно (8.9%), слънчогледа (18.6%), зрелия фасул (13.7%), оранжерийните домати (27.7%), оранжерийните краставици (4.8%), морковите (22.7%), и зрелия кромид лук (35.5%).
 
Тенденциите на пазара са били по-благоприятни за производителите на фуражни култури, за които е отчетено поскъпване с 37.8%, и на пресните плодове – техните цени са се повишили средно с 31.9%. Увеличения са регистрирани също за твърдата пшеница (28.8%), неолющения ориз (9.2%), рапицата (5.5%), царевицата за силаж (13.6%), ябълките (38.5%), и орехите с черупки (20.2%).
 
Източник: НСИ
 
Спрямо същото тримесечие на 2017 г. се наблюдава намаление в цените на живите животни със 7.9%, и увеличение на цените на животинските продукти с 3.0%.  При живите животни намаление е отчетено в цените на едрия рогат добитък - с 1.5%, свинете - със 7.0%, и домашните птици - с 11.5%.
 
Увеличение отбелязват цените на овцете - с 0.9%. При животинските продукти най-голямо е поскъпването на кравето мляко - с 4.9%, и на кокошите яйца за консумация - с 8.0%.
 
В същото време продуктите и услугите за текущо потребление в селското стопанство са поскъпнали през първото тримесечие на тази година с 0.6% спрямо същия период на миналата година и с 0.8% спрямо средните за 2017 г.
 
Вдигнали са се разходите на фермерите за електроенергията, горивата и продукти за растителна защита при средно увеличение на цените с 1.8%, за ветеринарномедицинските продукти то е 0.3%. Поевтиняване е отчетено при посевния и посадъчния материал - с 1.1%, минералните торове - с 1.2%, и фуражите - с 1.7%.