Териториите на трите национални парка трябва да бъдат изключени от обсега на мярката „Традиционни практики за сезонна паша (пасторализъм)“. За това настояват неправителствени организации, изпратили своите становища относно Доклад за екологична оценка на Стратегическия план за развитие на земеделието за периода 2023-2027 г.

Продължаваме да сме "на тъмно" за новите мерки

Документът се шири на цели 754 страници и беше публикуван за обществено обсъждане на сайта на Министерството на околната среда през август. Сега Докладът заедно с още няколко приложения, които също заемат внушителен обем, са публикувани на страницата на Министерството на земеделието.

На 31 октомври от 10:00 часа е насрочена среща за обществено обсъждане на Доклада в сградата на Министерство на земеделието в София. Становищата и мненията по него могат да се подадат до провеждане на срещата по имейл на [email protected] или по време на самата среща. 

За последните два програмни периода приносът за околната среда на подпомаганите земеделски практики е по-скоро отрицателен, твърдят от WWF, Сдружение за изследователски практики, Българско дружество за защита на птиците и Сдружение за териториален и екологичен потенциал. Те се аргументират с информация за преизпасани територии, безконтролна паша, инвазия на плевели, замърсяване на води и почви и т.н.

На мушка на гражданските организации са и други екосхеми и интервенции по отношение на околна среда, климат и поддържане на биоразнообразието, планирани за следващите пет години.

От фермерските организации засега свое становище са изпратили Асоциация на земеделските производители в България и Български фермерски съюз. Очаква се в общественото обсъждане до края на месеца да се включат и други браншови представители, които да защитят интереса на своите членове.

 

Информационната кампания "ОСП работи за нас: Много повече от политика!" се осъществява от Агригейт Медия и е съфинансирана от ЕС.

Следете темата и на cap4us.agri.bg