Община Левски организира дискусия с жителите на село Обнова, община Левски, във връзка с проблемите, породени от подпочвените води. На срещата присъстваха Владислав Николов и Дочко Дочев, председател  на Общинския съвет в Левски.
 
Живущи и администрация дискутираха проблемите, свързани с високите подпочвени води, които от години тормозят земеделските производители в село Обнова. Между три и четири хиляди са наводнените земеделски терени, като ситуацията се усложнява допълнително и от непрекъснатите краткотрайни, но интензивни валежи през последните месеци.