Нов прием по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани COVID 1“ се гласи през месец април. Той ще бъде обсъден на предстоящото онлайн заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, запланувано за 19 февруари. 

Костадин Костадинов: Критериите по мярка 4.1 и 4.2 не устройват никого

По новия прием ще могат да подадат заявление стопани, които са кандидатствали за подпомагане по схемите за директни плащания през 2020 г. и:

•    не са получили подпомагане в рамките на миналогодишния прием или
•    не са подавали заявление в рамките на миналогодишния прием.

За допълнително подпомагане на всички сектори по мярка COVID-19 се заговори още в края на януари след Консултативен съвет между животновъдите и ресорното министерство. Отварянето й е възможно, но след юни, когато се очаква нов регламент на Европейската комисия за отпускането на 100 евро за стопанство. С бранша дори е дискутирана опцията за по-голяма компенсация за фермерите тогава. 

„Дори и да се направи някаква стъпка сега по посока на мярка COVID-19, настоящият регламент действа до лятото. Затова средните и големите фермери, които са достигнали тавана заради ликвидността на кредитите, няма да могат да получат още средства точно сега“, коментира тогава Мария Степанчева от Асоциация на биволовъдите в България за Агри.БГ.

В дневния ред на Комитета по наблюдение на 19 февруари е включено и прехвърляне на средства между мерки и подмерки от ПРСР, както и актуализирания Финансовия план на ПРСР във връзка с Регламент (ЕС) 2020/2220 на ЕП и на Съвета от 23 декември 2020 г. относно преходния период на прилагане на Програмата.

По време на заседанието ще бъдат представени и проектите на нови критерии по подмерки 4.1. за инвестиции и 4.2 за преработка, чийто прием се очаква най-рано през месец април. Ще има нови условия за кандидатстване и по други две предпочитани от фермерите подмерки – 6.1 за млади фермери и 6.3 за малки стопанства, както и за мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата и селските райони“.