На 2 юни ДФЗ обяви, че са готови нови 103 договора по подмярка 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски стопани“ по ПРСР, които са подписани от изпълнителния директор Васил Грудев и ще бъдат изпратени на областните дирекции по земеделие. Наши читатели обаче сигнализират, че все още не са поканени като бенефициенти за подпис. Агри.БГ попита експертите на Фонда дали наистина има забавяне и на какво може се дължи то.

ДФ „Земеделие“: Нови договори за още 5 млн. лв. по подмярка 6.1

От там ни отговориха, че договорите действително са изпратени в областните дирекции на ДФЗ, но е възможно да се изискват допълнителни документи. Когато тези документи се предоставят и се проверят, тогава бенефициентите се канят за подписване на договора. 

За да отговорят за конкретния случай обаче, са им нужни повече данни, включително и УРН на фермерите. „То си има процедура. Нека да дадат конкретни данни, за да ги проверим“, съветват от Разплащателната агенция. За повече информация бенефициентите могат да посетят на място и съответната областна дирекция.

Освен това всички млади стопани могат да проверят и профила си в ИСУН дали са получили запитване за допълнителни документи. Такова запитване се изпраща и на хартия на посочения от него физически адрес.

Относно останалите 212 проекта, които са получили ранкинг от 35,95 до 35,02 точки и за които има наличен бюджет, от ДФЗ отговориха, че по тях се работи и в момента и не могат да се ангажират с конкретна дата за тяхното подписване.

Във втория прием по подмярка 6.1 през есента на миналата година бяха подписани 853 договора. С новите 103 от началото юни общият им брой достига 956. Подпомагането, което ще получи всеки млад фермер, е в размер на 25 хил. евро, а общият бюджет за този прием с увеличението през месец февруари достигна близо 56 млн. лв.